7 grzechów głównych, których Twoje oczy Ci nigdy nie wybaczą

(W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo użytkowania soczewek kontaktowych - przedstawiamy listę najważniejszych błędów, jakie popełniają pacjenci podczas codziennego użytkowania soczewek kontaktowych. Informację sporządzono na podstwie informatora wydanego przez Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych).Stosowanie przypadkowych soczewek

- Używaj tylko tych soczewek które wcześniej zostały fachowo dopasowane do Twoich oczu.

Złożona, indywidualna budowa oczu wymaga prawidłowego dopasowania soczewek kontaktowych. Takiego dopasowania może dokonać tylko profesjonalista. Każda zmiana typu stosowanych soczewek musi być poprzedzona badaniem. Pełna akceptacja nowo dopasowanych soczewek kontaktowych powinna być poprzedzona założeniem soczewek próbnych.

”Przenoszenie” soczewek

- Przestrzegaj terminów wymiany soczewek, zalecanych przez producenta i Twojego specjalistę.

Soczewki kontaktowe to zaawansowane technologicznie wyroby medyczne, wykonywane z materiałów wysokiej jakości, których właściwości decydują o komforcie i bezpieczeństwie Twoich oczu. W trakcie stosowania materiał soczewki, z którego wykonywane są soczewki „starzeje się” i traci swoje właściwości. Zmiany te, choć często niezauważalne gołym okiem, mają decydujący wpływ na zdrowie Twoich oczu. Czas wymiany soczewek, rekomendowany przez producenta w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony przez specjalistę.

Brak regularnych kontroli.

- Systematycznie badaj swoje oczy.

Produkowane obecnie soczewki kontaktowe gwarantują oczom bezpieczeństwo i wysoki komfort pod warunkiem, że ich użytkownik stosuje się do zaleceń. Dobre widzenie i brak dolegliwości podczas noszenia soczewek nie zwalniają ich użytkownika z konieczności wykonania badań kontrolnych. Aby zawsze cieszyć się dobrym widzeniem dzięki soczewkom kontaktowym, należy regularnie kontrolować oczy, najlepiej co 6 m-cy. Nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Niewłaściwe czyszczenie

- Do pielęgnacji soczewek stosuj tylko środki zalecane przez Twojego specjalistę.

Soczewki kontaktowe (poza soczewkami jednodniowymi) wymagają stałej codziennej pielęgnacji. Środki do tego przeznaczone zawierają wiele aktywnych związków, które utrzymują w odpowiedniej kondycji soczewki kontaktowe, a jednocześnie muszą być dobrze tolerowane przez oczy. Systemy pielęgnacyjne, choć przeznaczone do tych samych celów, różnią się w sposób istotny składem chemicznym i stężeniem stosowanych związków. Przypadkowa zmiana płynów do pielęgnacji soczewek może mieć złe skutki dla Twoich oczu. NIGDY nie zmieniaj płynu samodzielnie, bez konsultacji ze swoim specjalistą.

Bagatelizowanie dolegliwości

- Jeśli występują problemy – skontaktuj się niezwłocznie ze swoim specjalistą.

Technologie stosowane dziś w kontaktologii gwarantują użytkownikom wysoki komfort i bezpieczeństwo. Jeśli jednak w trakcie noszenia wystąpią jakieś problemy lub chociaż pojawią się wątpliwości – należy skontaktować się ze swoim Specjalistą. Pogorszenie ostrości widzenia, zaczerwienienie oka, ból lub uczucie obcego ciała w oku to objawy, po wystąpieniu których należy natychmiast zdjąć soczewki, a brak poprawy po ich zdjęciu to powód do niezwłocznej konsultacji.

Zakupy w niesprawdzonych miejscach

- stosuj tylko te soczewki kontaktowe i środki do ich pielęgnacji, które pochodzą z pewnych źródeł.

Współcześnie mamy do wyboru bardzo wiele produktów kontaktologicznych, jak i miejsc, w których możemy się w nie zaopatrywać. Właściwe przechowywanie i transport wyrobów medycznych jakimi są soczewki kontaktowe i środki do ich pielęgnacji, ma istotny wpływ na ich jakość, a co za tym idzie na bezpieczeństwo w trakcie ich stosowania. Coraz bardziej istotnym problemem stają się podrobione wyroby kontaktologiczne, których jakość znacznie odbiega od produktu oryginalnego.

Niestosowanie się do zaleceń.

- Przed zastosowaniem soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji, sprawdź informacje zawarte na opakowaniu i w instrukcji dołączonych do produktów i stosuj się do nich. Przestrzegaj również zaleceń Twojego specjalisty.

Soczewki kontaktowe i środki do ich pielęgnacji muszą posiadać niezbędne i zgodne z wymogami oznaczenia. W razie pojawienia się wątpliwości poproś o wyjaśnienie, a w uzasadnionych przypadkach skontaktuj się z producentem. Rygorystyczne należy przestrzegać terminów przydatności do użycia. Stosowanie soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji po terminie ich ważności, niesie ze sobą znaczne ryzyko wystąpienia groźnych dla Twoich oczu powikłań.

Nigdy nie stosuj soczewek kontaktowych, których opakowanie jest uszkodzone.